Kenneth var uteliggare i Sverige i åtta år och är mycket bitter på det svenska systemet. I Spanien möter han större respekt och här trivs han bättre.

ARKIVRUSSIN I kölvattnet av debatten om den kontroversiella dokumentären på SVT om kustsvenskarna måste vi poängtera att temat om svenska uteliggare inte ens är originell. Sydkusten intervjuade en svensk hemlös redan 2006, men vi har ju också skrivit en hel del om den övriga svenskkolonin genom åren..!(Publicerad 2006-09-01) Inte alla svenskar flyttar till Costa del Sol för att investera i ett andra boende och spela golf. Kenneth Hansson, sjukpensionär och uteliggare sedan nära tio år, fick problem med lungorna och lämnade den råa, fuktiga luften i Skåne. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
"Uteliggare har det bättre i Spanien"