Att det är svårt att ta sig fram med ett fordon i Palma är alla överens om – boende, turister och politiker.

De flesta av oss blir stressade av att vi inte kan komma fram till vårt mål eller ta oss ur en kö inom rimlig tid.

Företaget Tom Tom som tillverkar utrustning för satellitnavigering (GPS) har också gjort ett

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Trafiken i Palma