Skolor i utlandet som undervisar på svenska ska träffas i Port de Sóller.

Här har Svenska skolan Mallorca och föreningen SUF ordnat en konferens under tre dagar, 22 – 24 november.

Konferensen riktar sig till alla personal inom skolan från förskola till gymnasium.

Drygt hundra deltagare från nio länder kommer för att diskutera gemensamma frågor som att arbeta med prioriterade

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Svenskt skolmöte