Tidningarna Råd och Rön och Vagabond har gjort en svart lista över reseföretag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendation.

Bolagen har inte följt de konsumentlagar och regler som finns i Sverige och EU. Innan publicering kontrolleras om rättelse har skett. Syftet är att ingen som har följt ARN:s rekommendation ska hamna på listan.

Det finns 41 företag med, 26

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Svarta listan – reseföretag