Bristen på fysisk kontakt under pandemin tycks inte ha påverkat spanjorernas känsla av att de kan lita på varandra.

SPANIEN RIKS CIS (Center för sociologiska studier) enkät erbjuder en tiogradig skala för att deltagarna ska ange i hur stor grad de litar på sina medmänniskor. I år har mer än 50 procent angivit en siffra högre än fem. Det är första gången som andelen är så stor. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Spanjorerna har rekordstort förtroende för varandra