Sedan nästan två veckor befinner sig det spanska räddningsfartyget Open Arms i limbo i Medelhavet.

Ombord befinner sig över 150 migranter, varav 31 minderåriga, som räddats från olika båtar i Medelhavet.

SVENSKA DAGBLADET |