Påskveckan (Semana Santa) inleds med palmsöndagen och slutar med påskdagen.

I år betyder det 14 – 21 april. Det innebär processioner i de flesta byar runt om på Mallorca, åtminstone en gång.

En procession är en skara med människor som går med en religiös symbol. Inom katolska kyrkan använder man denna under påsk och andra stora helger. I de protestantiska

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Semana Santa 2019