Istället för allmänt utegångsförbud nattetid införs förbud för icke samboende att samlas mellan 01.00 och 06.00, i områden med hög smittfrekvens.

BALEARERNA Från och med lördag 24 juli blir det förbjudet för icke samboende att umgås på Balearerna nattetid, oavsett inomhus eller ute, i kommuner som överstiger en smittfrekvens på 450 fall. Regionalstyret vill mot bakgrund av den kraftigt stigande smittfrekvensen på öarna stävja det nattliga festandet och då det nekats möjligheten att återinföra nattligt utegångsförbud brukas en annorlunda modell. De nya restriktionerna fastställer att icke samboende ej får samlas mellan klockan 01.00 och 06.00 på dygnet, i områden där smittfrekvensen överstiger 450 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Sammankomster förbjuds nattetid