Polen kan komma att skärpa karantänåtgärder för personer som kommer hem från utlandsresor efter att virusspridningen åter ökat på håll i och utanför Europa.

Även i Storbritannien hörs liknande tongångar.

SVENSKA DAGBLADET |