I Barcelona finns sju lokaler med totalt 18 barnvakter, som hoppar in och hjälper utsatta familjer som saknar barnomsorg. Foto: Ajuntament de Barcelona

SPANIEN RIKS Barcelona har lanserat en försöksverksamhet med offentlig barnvaktsservice. Den är kostnadsfri och riktar sig till särskilt utsatta föräldrar som inte har barnomsorg att tillgå när de måste arbeta, alternativt vid andra nödsituationer. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Pilotförsök med gratis kommunal barnvakt