Regeringen planerar att avsätta 5,8 miljarder euro av EU-fonderna till renovering av byggnader och bostäder, för att göra dem mer energieffektiva.

EKONOMI Staten kommer att subventionera upp till hundra procent av upprustningen av privata bostäder, för att öka deras energieffektivitet. Detta inom ramen för den spanska återhämtningsplanen och med en budget på 5,8 miljarder euro. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Omfattande bidrag till husrenovering