Att det byggs och renoveras mycket i Palma är synligt för alla.

Ett tydligt tecken är alla byggkranar, just nu 44 stycken, som finns vid 89 byggprojekt.

Så många nya bostäder och renoveringar har inte gjorts sedan fastighetskrisen 2008 enligt CBRE (världens största konsultbolag för kommersiella fastigheter) vars Palmakontor har analyserat marknaden.

Ansvarige Tonia Vera berättar att 77 objekt är

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Nya byggprojekt i Palma