I Andalusien går den nuvarande tidsfristen för hjälpen ut 30 september.

EKONOMI Regeringen planerar att utöka tidsfristen för att erhålla företagsstöd längre än till årsskiftet, då mindre än hälften av de sju miljarder euro som avsatts ännu utdelats. Det är inte bristande intresse eller behov från företagens sida som är orsaken till att en stor del av bidragen ännu ej delats ut. De autonoma myndigheterna är alla eniga i att kraven är alldeles för strikta och svårtolkade. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Miljarder euro i stöd når inte fram