Málaga stad har under årets första halvår lockat fler utländska bolag än under hela 2019.

FöRETAGSNYTT Málaga stad behåller pandemin till trots sin attraktionskraft för etableringen av utländska företag. Enligt siffror från det kommunala investerarkontoret, La Oficina Municipal del Inversor, har 14 internationella företag anlänt till Málaga för att stanna under årets första halvår. Under hela 2020, året när pandemin bröt ut, var det totalt sex och motsvarande siffra 2019 uppgick till tolv. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Málaga lockar fler internationella bolag än före krisen