Så här ser exempelvis hälsovårdsmyndighetens modell ut vid smittspårning av en smittad som rest med flygplan.

SPANIEN RIKS Vad gäller egentligen om du har varit i kontakt med en person som testats positivt för Covid-19? Normalt sett ska två veckors isolering ske i hemmet, men det finns undantag för regeln, exempelvis om du redan varit sjuk. Sydkusten listar här de viktigaste punkterna i hälsovårdsmyndigheternas strategi för smittspårningen. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Karantänregler vid kontakt med någon smittad