Många spanska orter satsar allt mer på julbelysningar, som trots lågkonsumtionslampor har en stor negativ inverkan på miljön.

SPANIEN RIKS Satsningen av flera spanska städer på omfattande julbelysning är föremål för debatt och kritik från inte minst miljöorganisationer. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Julbelysning som splittrar