Sommarsäsongen i år såg en ordentlig inbromsning av turister till Balearerna.

Faktiskt 75 000 färre än 2017. En viktig förklaring är att konkurrerande länder som Grekland, Turkiet, Egypten och Tunisien åter är på banan.

Efter år av stora ekonomiska och politiska problem. Och förödande terroristdåd.

En bidragen orsak till att besöken på öarna planar ut under sommaren är också att det

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Hotellägare på defensiven