Läkarförbundets ledning kritiseras internt för en resa till Spanien som inte godkändes av styrelsen. Kritiker talar om överdrivet resande för medlemmarnas pengar och om bristande insyn, men ordföranden Heidi Stensmyren försvarar resan.

SVENSKA DAGBLADET |