Affärernas öppettider på söndagar/helgdagar är reglerat genom avtal mellan de anställda, regeringen, arbetsgivare och konsumenter.

Tanken är att man ska stötta de mindre butiksägarna med att begränsa öppettiderna. Det är vanligtvis hela familjen som jobbar och de har svårt att ha öppet på helgerna.

Men samtidigt vill man tillgodose kundernas önskemål om att kunna shoppa på helgerna.

Här årets öppettider

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Helgöppet