Den närmast enda enhetliga normen i hela Spanien är påbudet på munskydd utanför hemmet.

SPANIEN RIKS Det nya nationella nödläget fastställer att varje enskild region beslutar om vilka restriktioner och i vilka områden dessa ska gälla. Situationen ändrar sig närmast dagligen och det är allt annat än lätt att hänga med i bestämmelserna, men detta är vad som gäller i skrivande stund. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Gällande normer per enskild region