Både hotellet Ciudad de Marbella och den intilliggande bensinstationen bryter mot den gällande stadsplanen från 1986.

MARBELLA Det kontroversiella hotellet Ciudad de Marbella, som inryms i samma byggnad som busshållplatsen, håller på att renoveras invändigt för att kunna öppnas på nytt. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Fulhotell kan eventuellt öppna på nytt