Behovet att rusta upp reningsanläggningarna och förbättra vattenförsörjningen på Balearerna är uppenbart sedan många år.

Bristen på kapacitet och underhåll har plågat inte minst Palma, när skyfallen orsakat översvämningar och smutsvatten runnit ut i Palmabukten.

Som resulterat i stängda stränder för alla badsugna.

Krafttag med stora investeringar i reningsanläggningarna och bättre tillgång på rent vatten är utlovade. Tyvärr ser det

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Fortsatta badproblem i Palma