Att åka kommunalt till Palmas sjukhus Son Espases tar lång tid.

Resultatet har blivit att de flesta tar bilen. Det orsakar fulla parkeringsplatser som i sin tur har lett till ”panik” parkeringar och stora klagomål. Under en period var man tvungen att betala för parkeringen. Nu är avgiften borttagen med nya problem som följd.

För att besöka sjukhuset görs cirka

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Förlängning av t-banan