Den spanska polisen är organiserad i tre nivåer – Guardía Civil, Policía National och Policía Local.

Den lokala polisen, Policía Local, sköter trafikövervakning, assisterar vid olyckor, ingriper vid bråk, skyddar offentliga byggnader. Kort sagt – svarar för vår dagliga trygghet i samhället.

Just nu pågår från Palma stads sida ett försök att förmå fler kvinnor att söka sig till den

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Fler kvinnliga poliser