Trots höga ambitioner kan endast fem av 17 regioner garantera undervisning i skolan för alla åldrar. Resten tvingas kombinera närvaro med hemundervisning, på grund av dåliga förberedelser och bristfälliga resurser.

SPANIEN RIKS Ambitionen att undervisningen i skolan ska ske med hundraprocentig närvaro har misslyckats, i tolv av landets 17 regioner. Endast fem ? som samlar lite mer än tio procent av eleverna ? garanterar fysisk närvaro i skolan för alla årskurser. Experterna varnar för att ojämlikheten och avhoppen kommer att öka. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Få regioner garanterar full skoltid