Trots att 23.000 afrikanska båtflyktingar anlände till Kanarieöarna 2020, står dessa för endast nio procent av asylsökningarna i ögruppen.

KANARIEöARNA Under fjolåret anlände 23.000 personer från den afrikanska kontinenten till Kanarieöarna. Väldigt få av dem har sökt asyl, något som främst uppges bero på byråkratiska svårigheter som lämnar dessa utsatta personer utanför myndigheternas radar. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Få asylsökande bland båtflyktingarna