Ångerfulla eller i jakt på strafflättnader? ETA-fångar som skriver och ber sina offer om förlåtelse kan erhålla förbättrade villkor i fängelset.

SPANIEN RIKS Mer än 40 fängslade ETA-medlemmar har skriftligen bett familjerna till sina offer om förlåtelse under 2020. Det är betydligt fler än under tidigare år. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
ETA-fångar ber om ursäkt