Vaccineringen på äldreboenden startade 27 december. Det tog visserligen minst fem veckor innan de första personerna uppnådde full immunitet, men nu syns dock effekterna tydligt i statistiken.

SPANIEN RIKS Covid-vaccinen har minskat dödstalen på äldreboenden med 99,7 procent och smittfallen med 98 procent, sedan slutet av januari. Situationen har på två månader gått från 771 dödsfall i veckan till blott två. I tolv regioner registreras inga smittfall alls. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Dödsfallen i Covid-19 på vårdhemmen nästan nere på noll