▸ Människor har dödats, skolor har stängts, väg- och tågtrafiken har ställt in och hundratusentals abonnenter är utan el.

AFTONBLADET |