Förhandlingarna mellan de båda bankerna har kollapsat och det blir inget samgående.

FöRETAGSNYTT Fusionen mellan BBVA och Sabadell har gått om intet, på grund av oenigheter kring priset. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Det blir ingen ny storbank