Spanien kan bli nästa land i världen att införa laglig dödshjälp – men inte utan en rasande debatt om liv, död och läkaryrkets gränser. Samma debatt förs samtidigt i flera europeiska länder, som Portugal och Frankrike.

SVENSKA DAGBLADET |