Många framstående arenor lyckas inte längre fylla läktarna ens till hälften.

SPANIEN RIKS Antalet åskådare på tjurfäktningar i Spanien har sjunkit de senaste fyra åren med 15 procent. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Allt glesare i tjurfäktningsarenorna