En majoritet av de nya aggregaten är fristående från elnätet. Foto: Técnicas Maro

EKONOMI Antalet nya privata solenergiaggregat i Spanien fördubblades förra året, jämfört med 2017. Under 2018 installerades aggregat motsvarande 261,7 MW, vilket innebär att det i dagsläget alstras mer än 5 000 MW privat i landet. Ökningen beror inte minst på de kraftigt sjunkande materialkostnaderna, som minskat med 80 procent de senaste tio åren. Läs mer

Hela artikeln publiceras på SYDKUSTEN 
Allt fler alstrar egen energi