Hus i Spanien
Hus i Spanien

Nya siffror från Registradores, den spanska inskrivningsmyndigheten, visar att 3607 svenskar köpte bostäder i Spanien under 2016 vilket är en ökning med 30,9 % jämfört med 2015. Jämfört med 2014 är siffran 46 %.

Sol, bad, värme, mat och kultur fortsätter att locka svenskar till Spanien. Och bra kommunikationer, låg ränta och en stark svensk bostadsmarknad gör att fler än någonsin kan ta steget att köpa en bostad. Många som gjort en bostadskarriär i Sverige kan nu ta den vidare till varmare breddgrader. Det stora intresset skapar även lite av en snöbollseffekt, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Tydlig Brexit-effekt i Spanien
Sverige är det land som står för störst andel köp i Spanien per capita och är sannolikt även det land som ökar antal köp mest under 2016. Antal köp från britter ökar med blygsamma 1,9 % under 2016 och man kan se en tydlig Brexit-effekt. Under första halvåret ökade antal köp från britter relativt kraftigt. Under andra halvåret ser man däremot en nedgång med 20,5 % jämfört med första halvåret och med 22 % jämfört med andra halvåret 2015.

Antal köp av norrmän i Spanien minskar med 11 % under 2016 mycket på grund av en svagare norsk kronkurs. Bostadsköp av tyskar ökar med 19 % under året.